Project Diary


En esta secció podràs llegir el nostre Diari del Projecte, que serà publicat cada dos mesos. En esta sección podrás leer nuestro Diario del Proyecto, que será publicado cada dos meses. In this section, you will be able to read our Project Diary, which will be published every two months.